AM match onderhoudt Green Park Aalsmeer!

AM match is gevraagd door Vereniging Parkmanagement Green Park Aalsmeer om het groenonderhoud van Green Park te verzorgen.

De bedrijven die daar gehuisvest zijn willen graag dat het terrein om hun bedrijf heen er netjes onderhouden uitziet. KG Parkmanagement en het bestuur van de Vereniging wilden dit graag op een maatschappelijk verantwoorde manier laten uitvoeren en vonden bij AM match hierin een goede partner. AM match voert haar groenwerkzaamheden steeds meer uit met elektrische apparatuur waarmee ook de duurzaamheid binnen de openbare ruimte wordt bevorderd. Kortom duurzaamheid en kansen voor mensen om te gaan werken worden hierbij voorop gesteld!