Keurmerken voor AM match

AM match heeft met positief eindresultaat de audits vanuit KIWA voor de keurmerken VCA**, ISO 9001, Groenkeur en Blik op Werk afgerond. AM match mag deze keurmerken ook komend jaar weer dragen.

VCA** = een certificaat dat aangeeft dat wij als aannemer voldoen aan eisen op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (AM match gebruikt dit keurmerk voor onze dienstverlening in de groenvoorziening)

ISO 9001 = is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf (AM match gebruikt dit keurmerk bij onze dienstverlening  in de groenvoorziening en het schoonmaakonderhoud)

Groenkeur =  een zorgsysteem en een externe waarborg voor kwaliteit. De ondernemer die het keurmerk draagt onderscheidt zich van ‘concullega’s’. De klant weet dat hij een kwaliteit inhuurt, iemand die maatwerk levert. (groenvoorziening)

Blik op Werk = Het Keurmerk maakt de markt transparant en borgt de kwaliteit van de werkzaamheden. Cliënten, klanten, werknemers, cursisten of kandidaten en opdrachtgevers kunnen aan de hand van het Keurmerk bewuster kiezen met welke dienstverleners zij contracten afsluiten, want dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk onderscheiden zich van bedrijven zonder Keurmerk. (AM match gebruikt dit keurmerk bi dienstverlening rondom de doelgroep MJP en aanverwante dienstverlening op het gebied van integratie, re-integratie, opleiding en sociale  activering).