Samenwerking AM match en Roads verbetert re-integratie mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

AM match en Roads zijn op 24 juni 2019 een samenwerkingsverband aangegaan om in gemeentes Amstelveen, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel zoveel mogelijk mensen met een ggz-achtergrond weer aan het werk te krijgen én te behouden. Dit doen zij door het bieden van vaardigheidstrainingen en sociale werkplekken.

Foto v.l.n.r.: Marijn van Ballegooijen, Juul Reinking, Lex Vonk en Kees Yzebaart

Deze samenwerking is ontstaan doordat mensen met een ggz-achtergrond regelmatig uitvallen in het proces richting werk en omdat zij niet altijd de passende begeleiding krijgen. Mensen komen onnodig zonder toekomstperspectief thuis op de bank te zitten, waardoor hun psychische gezondheid verslechtert. Ook komt het voor dat mensen toe zijn aan een volgende stap richting werk, maar dit niet mogelijk is bij gebrek aan werkplekken. Dat moet en kan anders, vinden AM match en Roads.

Door samen te werken willen Roads en AM match ervoor zorgen dat mensen die toe zijn aan een volgende stap een werkplek aangeboden krijgen, terwijl mensen die even op adem moeten komen of zich extra vaardigheden eigen moeten maken, dit in een veilige omgeving kunnen doen.

Roads richt zich hierbij op de rust en ontwikkeling in een dagbestedingsomgeving, terwijl AM match op zoek gaat naar een geschikte werkplek. Lex Vonk, algemeen directeur van AM match zegt hierover: “Met de ondertekening van deze overeenkomst bekrachtigen wij onze samenwerking en onderstrepen wij onze ambitie om mensen maximaal te laten participeren in onze samenleving. Gezamenlijk gaan wij ervoor zorgen dat de overgang van dagbesteding naar betaald werk zo soepel mogelijk verloopt.”

Roads, specialist op het gebied van re-integratie en participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid, biedt in een veilige omgeving maatwerk vaardigheidstrainingen aan, variërend van dagritme verkrijgen tot communicatietraining. Dit alles zodat een deelnemer vol zelfvertrouwen en met de benodigde vaardigheden klaar is voor de volgende stap, namelijk van dagbesteding naar werk. Juul Reinking, directeur Roads, geeft aan: “Deze ondertekening laat zien dat door optimale samenwerking in de keten er nog meer kan gebeuren op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid voor deze kwetsbare doelgroep.” 

AM match, expert in het vinden van de ideale match tussen bedrijven en mensen die terug moeten keren in het arbeidsproces, voorziet in (sociale) werkplekken. Hierdoor kunnen deelnemers die toe zijn aan een volgende stap, deze ook maken. Zo bieden zij nieuwe kansen op betaald werk bij reguliere bedrijven.

Eén van die bedrijven die maatschappelijk betrokken werkplekken aanbiedt is De Loogman Groep, bekend van autowasstraten, maar ook golfbaan Amsteldijk en een self storagebedrijf behoort tot deze groep. Bij De Loogman Groep werd de samenwerkingsovereenkomst dan ook getekend. Bij De Loogman Groep kunnen deelnemers op diverse gebieden opnieuw kennis maken met werken: van auto’s wassen, de golfbaan onderhouden tot in de horeca werken. Daarbij wordt altijd gekeken naar de talenten van de deelnemer. Ook bottom-up ideeën worden door Kees Yzebaart, directeur van De Loogman Groep, sterk gestimuleerd. Hij laat medewerkers innovatieve ideeën aandragen om deze daarna uit te werken. Zo is onder andere een robot ontwikkeld voor de interieurschoonmaak van de auto.

Marijn van Ballegooijen, wethouder gemeente Amstelveen met onder andere de portefeuilles werk en inkomen, was bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig en zei hierover: “Voor bewoners uit de geestelijke gezondheidszorg kan een baan enorm veel houvast geven. Daarom maken we het makkelijker om vanuit de zorg aan het werk te gaan.” 

Door intensief samen te werken én gebruik te maken van elkaars kennis en expertise, willen beide partijen zoveel mogelijk mensen met een ggz-achtergrond aan het werk krijgen en behouden. Het draait daarbij om het bieden van passende zorg en perspectief. Een volgende stap maken indien mogelijk en op adem komen indien nodig.