Jobcoaching

Voor werkgever en werknemer

Een AM match jobcoach zorgt er samen met u voor dat alle randvoorwaarden op orde zijn, zodat de medewerker zijn of haar functie goed kan (blijven) invullen. De jobcoach is er om zowel de belangen van de werknemer, als de werkgever te behartigen. Onze jobcoaches hebben veel vakkennis: niet alleen veel praktijkervaring op allerlei werkvloeren in de regio, maar ook parate kennis van alle wet- en regelgeving. Zij kunnen u daarom goed adviseren.

Afstemmen

De jobcoach ondersteunt de medewerker én de leidinggevende met als doel een duurzame plaatsing. De vorm en omvang van de begeleiding zijn altijd op maat, want de behoefte varieert per medewerker, werkplek of werkgever. Dat stemmen we dus altijd in goed overleg af.

Een AM match jobcoach:

  • is opgeleid en Noloc-geregistreerd
  • zorgt samen met u voor een duurzame plaatsing
  • doet de loonwaardemeting die nodig is voor subsidieverstrekking
  • doet onderzoek naar werkplekaanpassing
  • geeft advies op het gebied van persoonlijke ondersteuning
  • kent de gemeentelijke wet- en regelgeving

Loonwaardebepaling

Onze jobcoaches voeren ook de loonwaardemeting uit. Deze meting is nodig om de hoogte van de loonkostensubsidie (het subsidiebedrag) vast te stellen. Een lagere loonwaarde betekent een hogere subsidie, een hogere loonwaarde betekent een lagere subsidie. De meting doen we altijd na twee tot zes maanden, omdat iedere werknemer tijd nodig heeft om te wennen aan het werk. In onze regio werken we met de Vaststelling van de Tegemoetkoming voor Arbeidsinspanningen (VTA), waar alle jobcoaches voor gecertificeerd zijn. De hoogte van de loonwaarde is één jaar geldig. Elk jaar wordt een nieuwe meting gedaan, waarmee een nieuwe loonwaarde vastgesteld wordt.

Is een werkplekaanpassing noodzakelijk?

Soms is het noodzakelijk de werkplek iets aan te passen. Denk aan een speciale stoel of computerbril. Onze jobcoaches weten welke aanpassingen worden vergoed.

Onze jobcoaches

Maak kennis met ons team Jobcoaching. Met elkaar hebben we al honderden duurzame plaatsingen gerealiseerd.

Meer weten

Wilt u meer informatie of een offerte? Neem gerust contact met ons op. We adviseren u graag over de mogelijkheden.