Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De overheid stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent rekening houden met de effecten van bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Onderdeel daarvan is maatschappelijk betrokken ondernemen, waar AM Match zich voor inzet.

Participatiewet

Sinds 2015 geldt de Participatiewet, die mensen die nog niet deelnemen aan het arbeidsproces kansen op betaald werk biedt. In het sociaal akkoord hebben de overheid en werkgevers afgesproken dat werkgevers banen beschikbaar stellen voor mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Dat noemen we ook wel de Banenafspraak, waarin de Participatiewet heel concreet wordt.

Banenafspraak

In de Banenafspraak staat dat er in 2025 in totaal 125.000 extra banen gecreëerd moeten zijn. 100.000 bij reguliere bedrijven en 25.000 bij de overheid. Telt uw bedrijf 25 werknemers of meer? Dan bent u als werkgever verplicht bij te dragen aan de gestelde doelstellingen.

Quotumwet

Halen we dat aantal niet? Dan treedt de Quotumwet in werking, met maatregelen voor werkgevers met 25 werknemers of meer die het toegezegde aantal banen niet halen. U kunt dan een boete opgelegd krijgen van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats. De Quotumwet is dus een stok achter de deur. Medio 2016 gaat het de goede kant op en is er geen reden om de quotumwet in werking te stellen.

Doelgroep

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Binnen de doelgroep vallen:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen,
  • Mensen met een Wsw-indicatie,
  • Wajongers met arbeidsvermogen,
  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

Doelgroepregister

Het UWV beheert het doelgroepregister met gegevens van mensen die binnen de banenafspraak vallen. Heeft u iemand in dienst genomen of wilt u iemand in dienst nemen? Dan kunt u via de website van UWV controleren of hij of zij tot de doelgroep behoort. U heeft hiervoor een burgerservicenummer nodig van de werknemer of sollicitant.

Aan de slag

Als ondernemer wilt u bouwen aan uw bedrijf. En u wilt daarin best anderen een kans geven. Maar u zit u niet te wachten op de papierwinkel eromheen. En ook de begeleiding moet niet te ingewikkeld worden. Dat neemt AM match u uit handen. Wij zorgen voor een goede training voor de persoon bij u komt werken. En we informeren u over subsidies en andere regelingen en organiseren dat u deze ook daadwerkelijk ontvangt. Zodat u sociaal kunt ondernemen zonder gedoe.

Meer weten?

Benieuwd hoe u maatschappelijk betrokken kunt ondernemen? Onze adviseurs vertellen u graag alles over de kansen en mogelijkheden voor uw bedrijf.

Naar contact