Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De overheid stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent rekening houden met de effecten van bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Onderdeel daarvan is maatschappelijk betrokken ondernemen, waar AM match zich voor inzet.

Participatiewet

Sinds 2015 geldt de Participatiewet, die mensen die nog niet deelnemen aan het arbeidsproces kansen op betaald werk biedt. In het sociaal akkoord hebben de overheid en werkgevers afgesproken dat werkgevers banen beschikbaar stellen voor mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Dat noemen we ook wel de Banenafspraak, waarin de Participatiewet heel concreet wordt.

Banenafspraak

In de Banenafspraak staat dat er in 2025 in totaal 125.000 extra banen gecreƫerd moeten zijn. 100.000 bij reguliere bedrijven en 25.000 bij de overheid. Telt uw bedrijf 25 werknemers of meer? Dan bent u als werkgever verplicht bij te dragen aan de gestelde doelstellingen.

PSO 30+

AM match is in het bezit van het PSO 30+ Certificaat. Hiermee kunnen wij inschrijven op voorbehouden opdrachten en kunnen ondernemingen door met ons samen te werken invulling geven aan hun SROI verplichtingen.

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Doelgroep

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Binnen de doelgroep vallen de volgende personen:

  • Iemand valt onder de Participatiewet. En UWV stelt na een beoordeling van het arbeidsvermogen vast dat deze persoon niet zelfstandig het minimumloon kunt verdienen.
  • Iemand heeft bij UWV een beoordeling arbeidsvermogen aangevraagd. En UWV stelt vast dat deze persoon een (voormalig) leerling is in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het praktijkonderwijs (pro).
  • Iemand heeft of had een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening).
  • Iemand krijgt of kreeg oude Wajong of Wajong 2010 en kan werken.
  • Iemand heeft of had een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).
  • Uit een loonwaardeonderzoek blijkt dat iemand een verminderde loonwaarde heeft.
  • Iemand heeft een ziekte of handicap die is ontstaan voor de 18e verjaardag of tijdens de studie. En kan alleen het wettelijk minimumloon verdienen met een werkvoorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een brailletoetsenbord). Er is voor deze persoon een beoordeling werken met een voorziening aangevraagd.

Doelgroepregister

Het UWV beheert het doelgroepregister met gegevens van mensen die binnen de banenafspraak vallen. Heeft u iemand in dienst genomen of wilt u iemand in dienst nemen? Dan kunt u via de website van UWV controleren of hij of zij tot de doelgroep behoort. U heeft hiervoor een burgerservicenummer nodig van de werknemer of sollicitant.

Aan de slag

Als ondernemer wilt u bouwen aan uw bedrijf. En u wilt daarin best anderen een kans geven. Maar u zit u niet te wachten op de papierwinkel eromheen. En ook de begeleiding moet niet te ingewikkeld worden. Dat neemt AM match u uit handen. Wij zorgen voor een goede training voor de persoon bij u komt werken. En we informeren u over subsidies en andere regelingen en organiseren dat u deze ook daadwerkelijk ontvangt. Zodat u sociaal kunt ondernemen zonder gedoe.

Meer weten?

Benieuwd hoe u maatschappelijk betrokken kunt ondernemen? Onze adviseurs vertellen u graag alles over de kansen en mogelijkheden voor uw bedrijf.

Naar contact