Samenwerking met AM match loont voor Aramex

Samen met lokale ondernemers helpt AM match bijstandsgerechtigden die niet zelfstandig 70% van het minimumloon kunnen verdienen naar betaald werk.

Een van de bedrijven met wie AM match een samenwerking heeft, is Aramex. Lees meer over hoe Anita suppergemotiveerd en betrokken is bij Aramex.