Weetje: loonkostensubsidie

Wist u dat mensen uit de Participatiewet (P-wetters) automatisch in het doelgroepregister worden geregistreerd? Met uitzondering van mensen die onder nieuw beschut vallen. U krijgt daardoor een financieel voordeel én u kunt aanspraak doen op de zogenaamde no risk polis voor de ziektewet.

Bij ziekte volledige vergoeding

Het betekent dat het UWV in geval van ziekte het volledige salaris vergoedt van de P-wetter. Wel op voorwaarde dat u binnen zes weken na de eerste ziektedag een ziekmelding doet bij het UWV. Let daarbij ook op dat u binnen twee dagen na de betermelding dit doorgeeft aan het UWV, anders volgt een boete.

Loonkostenvoordeel

Er is nog een financieel voordeel voor P-wetters, met uitzondering van mensen die onder nieuw beschut vallen. U kunt dankzij de registratie voor deze medewerkers een belastingvoordeel loonkostenvoordeel (LKV) aanvragen bij het UWV. Drie jaar lang krijgt u € 2.000 per jaar belastingvoordeel.

Heeft u vragen hierover? Neem contact op met uw jobcoach van AM match of met Guido Boonstra 06-51576784.

Lees meer over de Participatiewet.