test

Participatiewet

Sinds 2015 geldt de Participatiewet, die mensen die nog niet deelnemen aan het arbeidsproces kansen op betaald werk biedt. In het sociaal akkoord hebben de overheid en werkgevers afgesproken dat werkgevers banen beschikbaar stellen voor mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Dat noemen we ook wel de Banenafspraak, waarin de Participatiewet heel concreet wordt.

Banenafspraak

In de Banenafspraak staat dat er in 2025 in totaal 125.000 extra banen gecreëerd moeten zijn. 100.000 bij reguliere bedrijven en 25.000 bij de overheid. Telt uw bedrijf 25 werknemers of meer? Dan bent u als werkgever verplicht bij te dragen aan de gestelde doelstellingen.

Quotumwet

Halen we dat aantal niet? Dan treedt de Quotumwet in werking, met maatregelen voor werkgevers met 25 werknemers of meer die het toegezegde aantal banen niet halen. U kunt dan een boete opgelegd krijgen van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats. De Quotumwet is dus een stok achter de deur. Medio 2016 gaat het de goede kant op en is er geen reden om de quotumwet in werking te stellen.

Doelgroep

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Binnen de doelgroep vallen:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen,
  • Mensen met een Wsw-indicatie,
  • Wajongers met arbeidsvermogen,
  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.