Wat betekent het voor werkgever

Onze jobcoaches hebben veel vakkennis: zowel praktijkervaring op de werkvloer bij verschillende bedrijven in de regio als parate kennis van alle wet- en regelgeving. Zij kunnen u daarom goed adviseren.

Wet- en regelgeving

We ondersteunen werkgevers met onze actuele kennis van alle subsidiemogelijkheden en wet- en
regelgeving.

Loonwaardebepaling

Onze jobcoaches voeren ook de loonwaardemeting uit. Deze meting is nodig om de hoogte van de loonkostensubsidie (het subsidiebedrag) vast te stellen. Een lagere loonwaarde betekent een hogere subsidie, een hogere loonwaarde betekent een lagere subsidie. De meting doen we altijd na twee tot zes maanden, omdat iedere werknemer tijd nodig heeft om te wennen aan het werk. In onze regio werken we met de Vaststelling van de Tegemoetkoming voor Arbeidsinspanningen (VTA), waar alle jobcoaches voor gecertificeerd zijn. De hoogte van de loonwaarde is één jaar geldig. Elk jaar wordt een nieuwe meting gedaan, waarmee een nieuwe loonwaarde vastgesteld wordt.

Begeleiding op de werkvloer

De jobcoach helpt een medewerker desgewenst bij werknemersvaardigheden. We denken graag mee, geven tips, waardoor iemand wat meer kwaliteit levert, sneller kan gaan werken, of makkelijker kan communiceren.

Is een werkplekaanpassing noodzakelijk?

Soms is het noodzakelijk de werkplek iets aan te passen. Denk aan een speciale stoel of computerbril. Onze jobcoaches weten welke aanpassingen worden vergoed.