Werkervaringsplek

Als betaald werk voor jou nog niet mogelijk is, kunnen we een werkervaringsplek (WEP) aanbieden.

Tijdens deze periode volgt een WEP-coach je ontwikkeling.

De coach beoordeelt wanneer je klaar bent voor een volgende stap. Dit kan bijvoorbeeld betaald werk zijn, beschut werk of dagbesteding. Het kan dat we de gemeente andere vormen van ondersteuning adviseren.

AM match heeft zowel interne werkplekken zoals de afdeling groen, verpakken en schoonmaak, als verschillende externe werkervaringsplekken, bijvoorbeeld binnen kringloopbedrijven. Kringloopbedrijven hebben als voordeel dat er verschillende afdelingen zijn waar je aan de slag kunt. Bij een werkervaringsplek gaan we onder andere aan de slag met werknemersvaardigheden.

Duur: 3 tot 6 maanden